Musik för grundlärare F-6

Hus
Borås
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälningsinformation

I kursen kommer du läsa alla de delar som du som undervisande lärare i musik behöver ha kunskap om för att kunna bedriva musikundervisning i årskurs 1-6. Kursen består av både praktiska och teoretiska moment. Stort fokus ligger dock på de praktiska momenten, att kunna utöva musik och leda musikundervisning. Bland annat kommer du att få undervisning i musikpedagogik, musikdidaktik, musikteori, genre- och instrumentkunskap, sång samt ensemble, där du får lära dig grunderna i trummor, bas, gitarr och piano. Under kursen förväntas du mellan undervisningstillfällena ta eget ansvar och öva på både praktiska och teoretiska kursmoment. Kursen avslutas med ett sceniskt projekt där du tillsammans med övriga kurskamrater får möjlighet att förverkliga, genomföra och framföra en egen musikalisk idé.

Observera
Kursen går på heltid under hela terminen och är campusförlagd, vilket betyder att du förväntas kunna närvara vid de undervisningstillfällen som erbjuds. Förutsatt att du har en lärarexamen i grunden erhålls vid godkänt resultat på kursen behörighet att undervisa i musik i årskurs 1-6 i grundskolan.

Hus
Borås
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.