Naturvetenskap och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Hus
Borås
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

I kursen läser du naturvetenskap och teknik både ämne för ämne och som integrerade moment. Teori och praktiska moment varvas. Du får arbeta undersökande och laborativt för din egen kunskapsutvecklings skull och för att du ska kunna väcka elevers intresse för dessa spännande ämnen. Ett flertal exkursioner och studiebesök ingår i kursen så att du får möjlighet att uppleva både natur och mänsklig naturvetenskaplig och teknisk verksamhet utanför skolans väggar. Kursen går på heltid under hela terminen och är campusförlagd, vilket betyder att du förväntas kunna närvara vid de undervisningstillfällen som erbjuds.

Hus
Borås
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.