Prehospital och intrahospital akutsjukvård vid kris och katastrof

Hus
Borås, Distans
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kursens innehåll fokuserar på att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera vård i kris och katastrofområden. Vidare belyser kursen hälso- och sjukvårdens uppgifter som en del av krisberedskapssystemet och totalförsvaret. I kursen kommer också sjukvårdens organisation och ledning vid allvarlig händelse analyseras och övas. Planering och ledning i masskadesituationer, samt principer för prioritering och genomförande av sjukvårdsinsats vid omfattande skadehändelser fokuseras. Kursens övergripande målsättning är att bidra till kunskap och kompetens för att verka i sjukvårdsinsatser vid omfattande skadehändelser och katastrofer nationellt och internationellt.

Hus
Borås, Distans
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.