Programmering av multicore och grafikkort med C#

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

Kursen ger en introduktion till programmering av applikationer som utnyttjar underliggande datorarkitekturer som möjliggör en väsentlig nivå av parallellism. De olika teknologier som berörs inkluderar både traditionella mikroprocessorer enligt multicore och massivt parallella beräkningsplattformar i form av grafikkort. Grundläggande begrepp introduceras rörande såväl datorarkitektur som algoritm- och mjukvarurelaterade aspekter av synkronisering för utveckling av parallella applikationer. För denna utveckling tillämpas programspråket C# med ramverket .NET samt ramverken CUDA och OpenCL. Utveckling av applikationerna sker genom användning av verktyget Visual Studio som är en väl etablerad och integrerad utvecklingsmiljö.

Observera

Kursen innehåller inga träffar på campus men ett seminarium med obligatorisk närvaro on-line.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.