Psykologi - Grundkurs, distansutbildning

30 hp
HöstTermin 2023
Deltid 50%, Eftermiddag
Ortsoberoende

I kursen ges olika förklaringar till hur människan kan förstås utifrån olika psykologiska perspektiv. Den ger inblick i perception och kognition, utvecklings-, personlighets- och socialpsykologi samt teorier kring emotion och motivation. Grundläggande beskrivning av psykologin som vetenskap, olika vetenskapsideal samt grundläggande forskningsmetodik och statistik ingår också.

OBS! På grund av ett administrativt fel visas en äldre version av kursplanen (CPSY11).  Den aktuella kursplanen är CPSY12 och den går att ladda ner: Kursplan CPSY12.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.