Psykologi - Grundkurs, distansutbildning

Hus
Ortsoberoende
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Eftermiddag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

I kursen ges olika förklaringar till hur människan kan förstås utifrån olika psykologiska perspektiv. Den ger inblick i perception och kognition, utvecklings-, personlighets- och socialpsykologi samt teorier kring emotion och motivation. Grundläggande beskrivning av psykologin som vetenskap, olika vetenskapsideal samt grundläggande forskningsmetodik och statistik ingår också.

OBS! På grund av ett administrativt fel visas en äldre version av kursplanen (CPSY11).  Den aktuella kursplanen är CPSY12 och den går att ladda ner: Kursplan CPSY12.

Hus
Ortsoberoende
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Eftermiddag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.