Ringspinning påbyggnad - Laborationskurs

Hus
Borås, Distans
kalender
1 högskolepoäng
Tid
Deltid 12%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

Kursen ger fördjupad förståelse för fibrer och garnspinning och hur dessa påverkad slutlig textils egenskaper. Genom digitala föreläsningar förbereder du dig för laborationen. Väl i labbsalen får du känna på olika typer av fibrer för att förstå hur dess ytstruktur och längd påverkar spinningprocess och slutlig textil produkt. Ringspinning och dess förberedande processer (öppning, kardning och sträckning) gås igenom och utförs praktiskt. Mätningar av fibrers och garners egenskaper testas och sätts i relation till textila processer.

Hus
Borås, Distans
kalender
1 högskolepoäng
Tid
Deltid 12%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.