Säker vård i avancerat och högteknologiskt vårdande

Hus
Borås, Distans
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
Inställt
Anmälningsinformation

I kursen tillämpas perspektiv och teorier som ligger till grund för att identifiera och förebygga risker samt genomföra åtgärder för en säker vård. Vidare ger kursen fördjupade kunskaper kring säker vård ur ett jämlikhets- och hållbarhetsperspektiv.

Hus
Borås, Distans
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
Inställt
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.