Simulering som metod för lärande och forskning

Hus
Borås, Distans
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Dag
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Inställt
Anmälningsinformation

Kursen består av teoretiska studier med praktiska moment som introducerar simulering som metod för lärande och forskning i fråga om upplevelser eller vårdsituationer som efterliknar en klinisk verklighet i en kontrollerad miljö. Kursens innehåll fokuserar såväl på vuxnas lärande, lärandets villkor och uppbyggnaden av övningens olika delar (förberedelse, övning och återkoppling) som på design och genomförande av simuleringsbaserad forskning.

Kursen behandlar principer för simulering som metod, simuleringstekniker (ex. rollspel, patientsimulatorer, virtuella verktyg), begränsningar och förenklingar vid simulering, försöksplanering och praktiska simuleringstillämpningar. Dessutom behandlas etiska aspekter vid simulering och metoder för resultatvalidering vid simuleringsbaserad forskning. Kursen fokuserar på simulering som metod och vänder sig till studenter på avancerad nivå såväl som på forskarnivå.

Hus
Borås, Distans
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Dag
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Inställt
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.