Skapande matematikundervisning

Hus
Ortsoberoende
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Eftermiddag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

I kursen läser du grundläggande matematik inom framför allt taluppfattning och rumsuppfattning. Kursen berör även hur du kan ge en god grund för barns och elevers fortsatta lärande inom statistik, sannolikhet, algebra och funktioner. Du får arbeta undersökande och laborativt, både för att utveckla din undervisning i matematik men även för din egen kunskapsutveckling. Kursen fokuserar på fördjupad förståelse för matematiska begrepp genom teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter i skapande ämnen. En central aspekt är hur didaktiska val påverkar barns och elevers lärande i matematik.

Observera att det kan göras smärre förändringar i befintlig kursplan.

Hus
Ortsoberoende
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Eftermiddag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.