Skatterätt I

Kursen delas upp i tre olika avsnitt vilka inte får ses som från varandra helt isolerade. De olika skattereglerna är sålunda ofta kopplade i ett funktionellt, ibland i ett formellt samband. Avsnitten presenteras nedan, där avsnitt 1 är det tyngsta momentet.

Avsnitt 1: Inkomstbeskattning

Avsnittet syftar till att ge ingående kunskaper om de inkomstskatterättsliga reglerna för inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet. Företagsbeskattning studeras dock djupare än den övriga inkomstbeskattningen.

Avsnitt 2: Indirekta skatter

Med indirekt skatt avses en sådan skatt, där den som betalar skatten till staten förväntas övervältra effekten av skatten på andra, exempelvis genom höjda priser. Under denna kategori faller mervärdeskatten, arbetsgivaravgifterna samt en rad punktskatter.

Avsnitt 3: Sanktionsreglerna, internationell beskattning och taxeringsprocessen.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.