Specialpedagogik för förskollärare och lärare i grundskolan F-9

15 hp
VårTermin 2024
Deltid 50%, Kväll
Ortsoberoende

I kursen utgår vi från begrepp som inkludering och ”en skola för alla”, som har till syfte att skapa en rättvis och inkluderande utbildning för alla barn/elever oavsett bakgrund, förmåga eller funktionsnedsättning. Vi diskuterar olika teoretiska perspektiv, såsom det interaktionistiska perspektivet, vilket är etablerat i internationella konventioner såsom FN-konventionen om barns rättigheter, men också i svensk skollag.

Kursen innebär självständigt arbete och behandlar specifika specialpedagogiska teorier och evidensbaserade didaktiska undervisningsmetoder, och kritiska diskussioner kring det specialpedagogiska uppdraget och specialpedagogisk verksamhet i relation till lärares uppdrag i förskola och grundskola/fritidshem.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.