Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget II

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Dag
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Inställt
Anmälningsinformation

Kursen omfattar vårdvetenskapens didaktik med särskild tonvikt vid reflektionens betydelse för lärandet samt kreativa och komplementära handledningsmetoder. Kunskapssyn och pedagogisk grundsyn samt förmågan att ge konstruktiv kritik diskuteras. Vidare studeras vårdande och lärande som parallella processer, samt kommunikationens betydelse i det vårdande och lärande sammanhanget. Kursen syftar till att fördjupa förmågan att handleda studenter, utifrån en vårdvetenskaplig grund, i verksamhetsförlagda studier. Kursen syftar även till att ge grunder för att kunna ha ett övergripande ansvar för handledningen i den egna verksamheten, utifrån gällande utbildnings- och kursplaner. Kursen tar utgångspunkt i teorier om vårdandet, didaktiska modeller och aktuell forskning inom området.

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Dag
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Inställt
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.