Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget II

Kursen har ersatts av kursen Studenthandledning med inriktning mot arbetsledning:

Läs mer om Studenthandledning med inriktning mot arbetsledning

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.