Studenthandledning med inriktning mot arbetsledning

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

Under kursen studeras vårdvetenskapens didaktik med tonvikt på livsvärldsperspektiv och reflektionens betydelse för lärandet under verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Studenthandledningens förutsättningar studeras och diskuteras. Olika perspektiv för arbetsledning, förbättringsarbete och samverkan ingår samt betydelsen av att främja en forskningsanknuten VFU. Kursen innehåller också bedömningsprocess och hållbarhet ur ett arbetsledande och samordnade perspektiv.

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.