Studiehandledarens roll i nyanländas lärande i skolan

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Inställt
Anmälningsinformation

Du får kunskap om skolans styrdokument och regelverk. I kursen får du läsa om olika faktorer som påverkar språkutveckling och språkinlärning. Vi studerar framgångsrika arbetssätt och metoder för att stötta flerspråkiga elevers lärande. Vi diskuterar även vad som ingår i studiehandledarens uppdrag och hur man kan agera professionellt i sin yrkesroll. Kursen är nätbaserad och ges helt på distans och obligatoriska seminarier/redovisningar är förlagda till kvällstid, så det går bra att kombinera studierna med arbete.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Inställt
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.