Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II

Hus
Borås
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Inställt
Anmälningsinformation

I svenskämnet för årskurs 7-9 är undervisning om och med skönlitteratur viktiga inslag. Denna kurs har fokus på litteraturdelen av svenskämnet och har ett tydligt litteraturdidaktiskt fokus. Kursen består av tre delkurser; ”Från runor till rap”, ”Litteratur för unga” samt ”Film och filmdidaktik”. I alla delkurser varvas ämnesteori och ämnesdidaktik, vilket innebär att de teoretiska kunskaperna sätts in i olika undervisnings- och lärandesammanhang. Kursen går på heltid under hela terminen och är campusförlagd, vilket betyder att du förväntas kunna närvara vid de undervisningstillfällen som erbjuds.

Hus
Borås
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Inställt
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.