Svenska som andraspråk, 31-45 hp

Hus
Ortsoberoende
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Kursen tar upp svenska som andraspråk ur ett undervisningsperspektiv och består av två delkurser. I den första delkursen fördjupar vi perspektiven på språkutvecklande arbetssätt. Vi undersöker hur estetiska lärprocesser kan användas för att främja andraspråkselevers språkutveckling och vi granskar och prövar genrepedagogiska modeller. I den andra delkursen belyses andraspråkslärarens roll som interkulturell språkutvecklande handledare i skolans verksamhet, främst gällande språkutveckling i skolans olika ämnen. Vi synliggör och problematiserar även bedömning av andraspråkselevers språkutveckling, med särskild tonvikt på formativ bedömning och dokumentation av elevers andraspråksutveckling.

Hus
Ortsoberoende
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.