Teamsamverkan inom prehospital och intrahospital akutsjukvård

Hus
Borås, Distans
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Anmälningsinformation

Kursens innehåll fokuserar på sjuksköterskans förmåga att leda och samverka i samband med det patientnära vårdarbetet inom prehospital och intrahospital akutsjukvård. I kursen tillämpas teorier och modeller som ligger till grund för ledarskap och teamsamverkan. Slutligen behandlas problemställningar rörande utveckling i relation till teamsamverkan inom prehospital och intrahospital akutsjukvård och dess betydelse för samhället.

Hus
Borås, Distans
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.