Textil materiallära

•Textilfibrernas klassificering och benämningar
•Naturfibrernas förekomst och utvinning
•Konstfibrernas tillverkning
•Orientering om olika fibrers miljöpåverkan samt förekommande miljömärkningar
•Fibrernas struktur, fysikaliska, termiska och kemiska egenskaper
•Spinneriteknikens inverkan på garnstrukturer och tygegenskaper
•Garners och tygers benämningar, egenskaper och användning
•Egenskaper hos färdiga produkter
•Identifiering av fibrer
•Utvecklingstendenser inom materialområdet

Laboration: Mikroskopering.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.