Textil materiallära

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Vi analyserar deras specifika egenskaper och lämplighet inom olika textila användningsområden. Du lär dig att klassificera, benämna och identifiera olika textila fibrer och får kunskap om material utifrån deras fysikaliska, termiska och kemiska egenskaper. Vi tittar också närmare på garntillverkning och olika spinnmetoder samt deras inverkan på garnstrukturer och tygegenskaper.

 • Textilfibrernas klassificering och benämningar
 • Naturfibrernas förekomst och utvinning
 • Konstfibrernas tillverkning
 • Orientering om olika fibrers miljöpåverkan samt förekommande miljömärkningar
 • Fibrernas struktur, fysikaliska, termiska och kemiska egenskaper
 • Spinneriteknikens inverkan på garnstrukturer och tygegenskaper
 • Garners och tygers benämningar, egenskaper och användning
 • Egenskaper hos färdiga produkter
 • Identifiering av fibrer
 • Utvecklingstendenser inom materialområdet
 • Laboration: Mikroskopering
Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.