Textila fibrer - Från produktion till återvinning

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

Kursen ger grundläggande kunskaper om textilfibrer (naturfiber, syntetiska och regenererade), deras egenskaper (fysikaliska och kemiska) och dessas produktionsmetoder. Du får lära dig om tekniker för smältning, lösning, gel och elektrospinning för fiberframställning. Påverkan från spinningsmetoderna på fibrernas egenskaper samt hållbarhetsaspekter är också en central del i kursen. Vi diskuterar grundligt hur vi kan få textilindustrin mer hållbar och vad en cirkulär textil ekonomi innebär.

Det här är en internetbaserad distanskurs.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.