Textilier och deras kontexter

Textilier tillverkade av människor kan dokumenteras minst 30 000 år tillbaka i tiden, men det spekuleras om att förmågan att tillverka textilier egentligen är flera miljoner år gammal. Kursen inleds med en kort översikt över de fysiska egenskaperna hos fibrer och tyger, men fokuserar sedan på hur textilier har format mänsklig utveckling och fungerat i olika sociala, ekonomiska och kulturella sammanhang, från förhistorisk tid fram till idag. Textilier har varit och är fortfarande viktiga manifestationer av t.ex. status, tro och religiösa system; representanter för tidig och modern globalisering; grunden för kapitalism, industrialisering och ekonomisk utveckling; politiska uttryck, värdemarkörer för teknisk innovation, och artefakter av både vardagliga och sublima estetiska uttryck.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.