Undervisning i förskola

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Eftermiddag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Inställt
Anmälningsinformation

I kursen ingår att utifrån aktuell forskning och teoretiska perspektiv problematisera undervisning både som en målstyrd process och vid spontana lärtillfällen i förskolan.
Begreppet undervisning sätts i relation till utbildning och lärande med utgångspunkt i skollag och läroplan. Studenterna ges möjlighet att utifrån ett eget förändrings- och processarbete diskutera och reflektera över frågor rörande undervisning, utbildning, lärande och didaktik utifrån olika områden så som lek, omsorg, estetik, digitalisering och andra specifika ämnesområden. Fokus vilar på föreläsningar, workshop i estetik och digitala verktyg, litteraturseminarium och diskussioner.

Hus
Borås
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Eftermiddag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Inställt
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.