Uppföljningstillämpningar i kalkyleringsprogram

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Kväll
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

Syftet är också att du efter genomförd kurs ska kunna analysera och presentera data med hjälp av egenutvecklade uppföljningstillämpningar.

På kursen går vi igenom följande:

  • grundläggande funktioner
  • funktioner för att hantera omfattande datamängder, bland annat genom integrering av externa datakällor exempelvis affärssystem
  • avancerade funktioner för analys och presentation
  • skydd av egenutvecklade tillämpningar

Kursen avslutas med en individuell inlämningsuppgift.

Observera

PC-dator med Windows 10 eller senare version krävs.
Excel Office 365 på PC tillhandhålls av Högskolan i Borås

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Kväll
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.