Uppföljningstillämpningar i kalkyleringsprogram

7,5 hp
HöstTermin 2023
Deltid 25%, Kväll
Ortsoberoende

Syftet är också att du efter genomförd kurs ska kunna analysera och presentera data med hjälp av egenutvecklade uppföljningstillämpningar.

På kursen går vi igenom följande:

  • grundläggande funktioner
  • funktioner för att hantera omfattande datamängder, bland annat genom integrering av externa datakällor exempelvis affärssystem
  • avancerade funktioner för analys och presentation
  • skydd av egenutvecklade tillämpningar

Kursen avslutas med en individuell inlämningsuppgift.

Observera

PC-dator med Windows 10 eller senare version krävs.
Excel Office 365 på PC tillhandhålls av Högskolan i Borås

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.