Uppföljningstillämpningar i kalkyleringsprogram

Kursen syftar till att man med hjälp av kalkyleringsprogram ska kunna designa och skapa uppföljningstillämpningar, bl.a. genom att integrera data från olika typer av externa datakällor. Syftet är också att man ska kunna analysera och presentera data med hjälp av egenutvecklade uppföljningstillämpningar.

Kursen innehåller handhavande av följande:

• grundläggande funktioner
• funktioner för handhavande av omfattande datamängder, bl.a. genom integrering av externa datakällor exempelvis affärssystem
• avancerade funktioner för analys och presentation
• skydd av egenutvecklade tillämpningar

Kursen avslutas med en individuell inlämningsuppgift.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.