Utveckling av applikationer för Android och iOS med C#

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kursen introducerar grunderna i programmering av distribuerade applikationer för internet och konkretiserar dessa genom en bred orientering av tekniker och komponenter som används för utveckling av mobila applikationer för Android och iOS. För denna utveckling tillämpas programspråket C# med ramverket .NET med syfte att få en effektiv integrering med databaser för persistent lagring. För separering av programkod i delar avseende logik och grafik, tillämpas designmönstret Model-View-ViewModel (MVVM). Det grafiska gränssnittet designas och utvecklas med märkspråket XAML.Utveckling av applikationerna sker genom användning av verktyget Visual Studio som är en väl etablerad och integrerad utvecklingsmiljö.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.