Utveckling av webbapplikationer med C#

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kursen introducerar grunderna i programmering av distribuerade applikationer för internet och konkretiserar dessa genom en bred orientering av tekniker och komponenter som används för utveckling för såväl front-end som back-end. Programspråket Javascript med en bas i CSS och HTML tillämpas för front-end. För utveckling för back-end tillämpas programspråket C# med ramverket .NET med syfte att få en effektiv integrering med databaser för persistent lagring. För separering av programkod i delar avseende logik och grafik, tillämpas designmönstret Model-View-Controller (MVC). Utveckling av applikationerna sker genom användning av verktyget Visual Studio som är en väl etablerad och integrerad utvecklingsmiljö.

Observera

Kursen ges inom ett kurspaket av totalt fyra fristående kurser i ett gemensamt sammanhang. Kursen innehåller ett seminarium med obligatorisk närvaro on-line.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.