UX-design: användarupplevelsedesign och utvärdering

Hus
Borås
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälningsinformation

UX står för User eXperience och UX-design handlar om designarbete som förbättrar användares upplevelse av en tjänst eller produkt. Under kursen skapar du design som anpassas till olika användargrupper t.ex barn eller äldre, genom att du får en djupare förståelse av de begrepp, principer och verktyg som används inom en användar-centrerad designprocess. Kursen fokuserar särskilt på en designprocess som tar dig genom den interaktiva produktens tidigaste form fram till en slutlig testad design. Kursen är baserad på en strävan att uppnå användarnöjdhet samt att möta användarens behov. Detta görs genom att fokusera på faktorer såsom användbarhet, psykologi- och UX-lagar samt informationsvisualisering. I kursen används även React JS vilket är ett Javascript-bibliotek som används för att bygga och implementera ett webbgränssnitt. Det bygger på en komponentbaserad logik som utvecklats av företagen Facebook och Instagram.

Observera

UX-design: användarupplevelsedesign och utvärdering är en del av det Front-end kurspaket som erbjuds av Högskolan i Borås.

Hus
Borås
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.