Vårdpersonal skriver i journal

Vård- och omsorgsadministration 1

Hus
Ortsoberoende
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

Kursen är indelad i fyra delar:

 • Vårdens och omsorgens organisering och styrning, 7,5 hp
  Här behandlas organisationsteorier med koppling till vård- och omsorgsområdet. Olika organisations- och styrformer belyses och problematiseras utifrån hållbar utveckling.
 • Ledarskap inom vård och omsorg, 7,5 hp
  Olika teorier och modeller för ledarskap inom vård och omsorg studeras. Ledarskapets roll belyses och problematiseras utifrån genus, mångfald och hållbar utveckling.
 • Hälsoekonomi, 7,5 hp
  Kursen behandlar hälsoekonomiska begrepp och teoriers användbarhet inom planering, styrning och utvärdering. Hälsopolitiska mål och prioriteringar värderas utifrån etik, genus, mångfald och hållbar utveckling såväl nationellt som globalt.
 • Vårdens och omsorgens lagar och förvaltning, 7,5 hp
  Kursen utgår från ett samhällsperspektiv, där politiska och sociala reformers betydelse för vårdens och omsorgens utveckling lyfts fram. Inom kursen behandlas förvaltningskunskap, demokratibegreppet och lagstiftningen inom vård och omsorg.

Efter avslutad kurs har du behörighet att söka kursen Vård- och omsorgsadministration 2 och därefter Vård- och omsorgsadministration 3. Om du väljer att fortsätta läsa kurs 3 efter avslutad kurs 2 har du möjlighet att ansöka om kandidatexamen under förutsättning att du har 90 hp inom andra ämnesområden.

Läs mer om Vård- och omsorgsadministration 2
Läs mer om Vård- och omsorgsadministration 3

Studentintervju

Eva gick från undersköterska till enhetschef

Kurserna kompletterar mig som chef

Observera

Fem träffar anordnas i Borås men kursen kan också genomföras helt på distans via Zoom (eller motsvarande).

Hus
Ortsoberoende
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.