Närbild äldre händer

Vårdande av människor med kognitiv sjukdom och multisjuklighet

Hus
Borås, Distans
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kursen behandlar kunskaper som rör vård av människor med kognitiv sjukdom och multisjuklighet. Lagar och författningar och deras tillämpning ingår, liksom fördjupade kunskaper om olika typer av demenssjukdomar och multisjuklighet, behandlingar och vårdande. Kursens innehåll omfattar även palliativ vård för människan med kognitiv sjukdom och multisjuklighet och stöd till dennes närstående. I kursen ingår moment som ger förutsättningar för en ökad klinisk kompetens i personcentrerad vård för människor med kognitiv sjukdom och multisjuklighet.

Hus
Borås, Distans
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.