Vetenskaplig kommunikation

Hus
Borås
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

I kursen behandlas och diskuteras utvecklingen mot öppen vetenskap, utvärdering av forskning, samt informationsteknologins utveckling, och hur dessa förändringar påverkar normer och arbetssätt inom akademin. Disciplinära skillnader i publiceringspraktik och dess konsekvenser för hur forskning förmedlas utgör ett annat centralt tema.

Den vetenskapliga publiceringens praktik och teori studeras ingående med ett särskilt fokus på forskningsbibliotekens, och bibliotekarieprofessionens, roll. Inom kursen kombineras praktiska moment kring hanterandet av publiceringsdatabaser, öppen data och bibliometrisk analys med teoretisk fördjupning kring den vetenskapliga kommunikationens historiska utveckling. Sammantaget syftar kursen till att ge en översiktlig förståelse såväl som fördjupade insikter kring den vetenskapliga kommunikationens historia, nuvarande struktur och framtida utmaningar. Kursen avslutas med en konferens där studenterna presenterar sina insikter och kunskaper från kursen skriftligt och muntligt.

Hus
Borås
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.