Vetenskaplig publicering

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Kursen tar upp nya arenor, tekniker, praktiker och villkor för publicering av digitala vetenskapliga dokument. Företeelser som är i fokus är öppen tillgång till publikationer och forskningsdata, institutionella arkiv och bibliometri. Kursen vänder sig till personer som arbetar/kommer att arbeta med dessa tjänster och/eller som vill ha fördjupade kunskaper om samtida digital vetenskaplig publicering utifrån ett teoretiskt och praktiskt biblioteksperspektiv.

Observera

Kursen innehåller en tredagarsträff på campus i Borås. Deltagande i träffen rekommenderas. I övrigt sker kommunikationen mellan lärare och studenter samt studenter emellan huvudsakligen via vår lärplattform, vilket förutsätter tillgång till bredbandsansluten dator samt kringutrustning.

Hus
Ortsoberoende
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.