Utbildningen som möter arbetsgivarnas
och näringslivets behov

Affärsutvecklarprogrammet Bygg

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Utbildningen, som utöver byggteknik ger en mer ingående kunskap om miljö, ekonomi och management är traditionella byggutbildningar, kommer bidra till att möjliggöra en yrkeskarriär inom byggsektorns alla områden, från exploateringsfas till förvaltningsfas.

Den svenska byggbranschen står inför en stor utmaning. Enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier kommer bristen på tjänstemän öka de kommande åren. Följderna är i värsta fall en lägre byggproduktion, med mindre byggande och sämre ekonomisk tillväxt som följd. Det måste utbildas fler tjänstemän till byggsektorn.

Utbildningen ger förutom byggteknisk kunskap, andra kompetenser så som miljö, ekonomi och management i större grad än en konventionell byggingenjörsutbildning. Utbildningen ger dig kunskaper och förmågor att verka för en modernisering och fortsatt positiv utveckling av en av Sveriges viktigaste näringsgrenar.

Utbildningen har utvecklats tillsammans med näringsliv och offentliga aktörer och dels genom arbete inom det branschråd som är knutet till byggutbildningarna vid Högskolan i Borås. I branschrådet sitter bland annat alumner som har en god insikt i de utbildningar som ges inom byggteknik.

Efter avklarad kandidatutbildning finns det möjlighet till vidare studier vid Högskolan i Borås på Magisterprogrammet i Byggteknik med inriktningen Hållbart samhällsbyggande.

Arbetsmarknad

Utbildningen kommer att bidra till att möjliggöra en yrkeskarriär inom byggsektorns alla områden från exploateringsfasen till förvaltningsfasen där några tänkbara yrken kan vara CAD-samordnare eller arbetsledare inom entreprenörsdelen. Genom utbildning förbereds du även att verka inom den offentliga sektorn till exempel som kommunala bygglovshandläggare.

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Jag har varit intresserad av byggbranschen länge och jag visste att jag ville jobba med projektledning inom bygg, då det finns bra framtidsmöjligheter i en bransch som aldrig dör.

Therese, student
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.