Utbildningen som möter arbetsgivarnas
och näringslivets behov

Affärsutvecklarprogrammet Bygg

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Utbildningen ger dig en bred kunskapsbas inom flera områden såsom byggnadsteknik, juridik, ekonomi och management, vilket möjliggör en yrkeskarriär inom bygg- och fastighetssektorns alla områden, från exploatering till förvaltning. Du har möjlighet att arbeta för en modernisering och fortsatt positiv utveckling i en av Sveriges viktigaste näringsgrenar.  

Utbildningen har tagits fram i samråd med näringsliv och offentliga aktörer. Under utbildningens gång får du träffa yrkesverksamma personer och företag inom bygg- och fastighetsområdet i flera av kurserna. Den nära kopplingen ger dig en ännu bättre förståelse för branschen och ett försprång in på arbetsmarknaden.

Under första året läser du kurser inom byggnadsteknologi, juridisk översiktskurs, matematik och ekonomi. Under utbildningens andra år ges kurser inom bland annat byggnadsproduktion, miljöklassning, logistik och projektteknik. I tredje årskursen ökas samverkan med branschen till exempel i kurser inom samordning och fastighetsutveckling.

Utbildningsplanen för Affärsutvecklarprogrammet Bygg är under revidering och kommer därför uppdateras med de nya kurserna inför Höstterminen 2022.

Den svenska byggbranschen står inför en stor utmaning. Enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen kommer bristen på tjänstemän öka de kommande åren. Följderna är i värsta fall en lägre byggproduktion, med mindre byggande och sämre ekonomisk tillväxt som följd. Det måste utbildas fler tjänstemän till byggsektorn.

Arbetsmarknad

Utbildningen möjliggör en yrkeskarriär inom byggsektorns alla områden, från en idé om att utveckla ett oexploaterat område till förvaltning av byggnader.

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Jag har varit intresserad av byggbranschen länge och jag visste att jag ville jobba med projektledning inom bygg, då det finns bra framtidsmöjligheter i en bransch som aldrig dör.

Therese, student
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.