Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk

270 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås

Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling

Programinformation

Innehåll

Förkunskapskrav och urval

Utbildningsplan

Arbetsmarknad

Kontakt

Kan vi hjälpa dig?