Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och engelska

Hus
Borås
kalender
240 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Under utbildningen fördjupar du dina kunskaper i svenska och engelska och får också kunskaper om hur undervisning i dessa ämnen kan genomföras. Samtliga kurser i utbildningen har ett tydligt didaktiskt fokus, vilket betyder att teoretiska kunskaper konsekvent sätts in i olika lärande- och undervisningssammanhang. I utbildningen ingår tjugo veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU), då du med stöd av verksamma lärare får möjlighet att använda kunskaperna från högskolan i olika undervisningssituationer. VFU-perioderna är integrerade i övriga kurser, vilket ger en tydlig koppling mellan ämne, ämnesdidaktik och VFU.

Du utvecklar under utbildningen en medvetenhet om flera olika aspekter av undervisning, exempelvis elevers språk- och läsutveckling och hur du bedömer elevers kunskapsutveckling.
I svenskkurserna ingår bland annat att du får kunskaper om litteraturhistoria, skönlitteratur, grammatik och språkhistoria och du får också möjlighet att utveckla din egen skriftliga och muntliga förmåga. Under kurserna i engelska utvecklar du din skriftliga och muntliga språkfärdighet men du får också kunskaper om engelska språkets struktur samt dess sociala och kulturella kontext, exempelvis genom studier i grammatik, sociolingvistik, och skönlitteratur.

Teman som återkommer genom hela utbildningen är hållbar utveckling, inkludering, demokrati, digital kompetens, interkulturalitet och språkutvecklande undervisning i alla ämnen.

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling

Vi förbereder dig för att kunna möta dagens samhällsutmaningar, dels i dina framtida professioner och dels som samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen. Denna utbildning innehåller kurs som är diplomerad inom hållbar utveckling. Det innebär att kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säkerställer att hållbar utveckling är tydligt sammankopplat med kursplaner och examinationsmoment.

Arbetsmarknad

Som ämneslärare i svenska och engelska har du din arbetsplats inom de kommunala eller fristående skolorna. Du får också behörighet att undervisa i sameskolan, kommunal vuxenutbildning och specialskolan i motsvarande ämnen och årskurser. Möjligheterna till arbete som ämneslärare i årskurs 7-9 bedöms vara mycket stora.

Lärarlegitimation

Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation och få behörighet att undervisa i svenska och engelska i årskurs 4-9.

Läs mer om legitimation på Skolverkets sida
Lärar- och förskollärarlegitimation och krav för att få behörighet - Skolverket

Har du frågor om utökad behörighet kan du kontakta studie- och karriärvägledningen. 

Vidareutbildning

En ämneslärarexamen ger behörighet att läsa vidare på flera utbildningar på avancerad nivå t.ex. inom pedagogiskt arbete.

Hus
Borås
kalender
240 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.