Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och engelska

Hus
Borås
kalender
240 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
Inställt
Anmälningsinformation

Utbildningen fördjupar dina kunskaper i svenska och engelska och du lär dig hur undervisning i dessa ämnen kan genomföras. Under hela utbildningen sätts de teoretiska kunskaperna du får, in i olika praktiska sammanhang. Du kommer att vara på skolor och ha verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under tjugo veckor, uppdelat på flera perioder. Där får du, med stöd av lärare på den skolan du gör praktik, möjlighet att använda kunskaperna från högskolan i olika undervisningssituationer. VFU-perioderna är integrerade i övriga kurser, vilket ger en tydlig koppling mellan ämne, ämnesdidaktik och praktik.

Utbildningen ger dig en medvetenhet om flera olika aspekter av undervisning, exempelvis elevers språk- och läsutveckling och hur du bedömer elevers kunskapsutveckling. Inom kurserna i svenska ingår bland annat litteraturhistoria, skönlitteratur, grammatik och språkhistoria och du får möjlighet att utveckla din egen skriftliga och muntliga förmåga. Det samma gäller inom engelska språket. Här får du också kunskap om engelska språkets struktur och dess sociala och kulturella kontext.

Hållbar utveckling, inkludering, demokrati, digital kompetens, interkulturalitet och språkutvecklande undervisning är teman som återkommer genom hela utbildningen.

Utlandsstudier

Det här programmet ger möjlighet till utlandsstudier.

Arbetsmarknad

Som ämneslärare i svenska och engelska har du din arbetsplats inom de kommunala eller fristående skolorna. Du får också behörighet att undervisa i sameskolan, kommunal vuxenutbildning och specialskolan i motsvarande ämnen och årskurser. Möjligheterna till arbete som ämneslärare i årskurs 7–9 bedöms vara mycket stora.

Lärarlegitimation

Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation och få behörighet att undervisa i svenska och engelska i årskurs 4–9.

Läs mer om legitimation på Skolverkets sida
Lärar- och förskollärarlegitimation och krav för att få behörighet - Skolverket

Har du frågor om utökad behörighet kan du kontakta studie- och karriärvägledningen. 

Vidareutbildning

En ämneslärarexamen ger behörighet att läsa vidare på flera utbildningar på avancerad nivå till exempel inom pedagogiskt arbete.

Hus
Borås
kalender
240 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
Inställt
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.