Skapa din framtid i Borås

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och svenska som andraspråk

Hus
Borås
kalender
240 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Under utbildningen fördjupar du dina kunskaper i svenska och svenska som andraspråk och får också kunskaper om hur undervisning i dessa ämnen kan genomföras. Samtliga kurser i utbildningen har ett tydligt didaktiskt fokus, vilket betyder att teoretiska kunskaper konsekvent sätts in i olika lärande- och undervisningssammanhang. I utbildningen ingår tjugo veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU), då du med stöd av verksamma lärare får möjlighet att använda kunskaperna från högskolan i olika undervisningssituationer. VFU-perioderna är integrerade i övriga kurser, vilket ger en tydlig koppling mellan ämne, ämnesdidaktik och VFU.

Du utvecklar under utbildningen en medvetenhet om flera olika aspekter av undervisning, exempelvis elevers språk- och läsutveckling och hur du bedömer elevers kunskapsutveckling. I svenskkurserna ingår bland annat att du får kunskaper om litteraturhistoria, skönlitteratur, grammatik och språkhistoria och du får också möjlighet att utveckla din egen skriftliga och muntliga förmåga. I kurserna i svenska som andraspråk är ett viktigt innehåll elevers andraspråksutveckling och bedömning av andraspråksutveckling.

Teman som återkommer genom hela utbildningen är hållbar utveckling, inkludering, demokrati, digital kompetens, interkulturalitet och språkutvecklande undervisning i alla ämnen.

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling

Vi förbereder dig för att kunna möta dagens samhällsutmaningar, dels i dina framtida professioner och dels som samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen. Denna utbildning innehåller kurs som är diplomerad inom hållbar utveckling. Det innebär att kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säkerställer att hållbar utveckling är tydligt sammankopplat med kursplaner och examinationsmoment. Läs mer om hållbar utveckling inom utbildningen.

Arbetsmarknad

Som ämneslärare i svenska och svenska som andraspråk har du din arbetsplats inom de kommunala eller fristående skolorna. Du har också möjlighet att arbeta inom grundläggande vuxenutbildning. Det finns goda chanser till arbete som ämneslärare.

Hus
Borås
kalender
240 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Det som är mest intressant med kurserna i Svenska som andraspråk,
är att du får ett helt annat register att arbeta utifrån. Du får med dig andra tankesätt att ta hänsyn till när du jobbar med elever från olika kulturer.

Gabriel, student
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.