Skapa din framtid 

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska och svenska som andraspråk

240 hp
HöstTermin 2023
Heltid 100%, Dag
Borås

Utbildningen fördjupar dina kunskaper i svenska och svenska som andraspråk. Du får också kunskaper om hur undervisning i dessa ämnen kan genomföras. Under hela utbildningen sätts de teoretiska kunskaperna du får in i olika praktiska sammanhang. Du kommer att vara på skolor och ha verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under tjugo veckor, uppdelat på flera perioder. Där får du, med stöd av lärare på den skolan du gör praktik, möjlighet att använda kunskaperna från högskolan i olika undervisningssituationer. VFU-perioderna är integrerade i övriga kurser, vilket ger en tydlig koppling mellan ämne, ämnesdidaktik och praktik.

Utbildningen ger dig en medvetenhet om flera olika aspekter av undervisning, exempelvis elevers språk- och läsutveckling och hur du bedömer elevers kunskapsutveckling. Inom kurserna i svenska ingår bland annat litteraturhistoria, skönlitteratur, grammatik och språkhistoria och du får möjlighet att utveckla din egen skriftliga och muntliga förmåga. Inom svenska som andraspråk ligger stort fokus på elevers andraspråksutveckling och bedömning av andraspråksutveckling.

Hållbar utveckling, inkludering, demokrati, digital kompetens, interkulturalitet och språkutvecklande undervisning är teman som återkommer under hela utbildningen.

Utlandsstudier

Det här programmet ger möjlighet till utlandsstudier.

Arbetsmarknad

Som ämneslärare i svenska och svenska som andraspråk har du din arbetsplats inom de kommunala eller fristående skolorna. Du får också behörighet att undervisa i sameskolan, kommunal vuxenutbildning och specialskolan i motsvarande ämnen och årskurser. Möjligheterna till arbete som ämneslärare i årskurs 7–9 bedöms vara mycket stora.

Legitimation

Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation och få behörighet att undervisa i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 4–9.

Läs mer om legitimation på Skolverkets sida
Lärar- och förskollärarlegitimation och krav för att få behörighet - Skolverket

Har du frågor om utökad behörighet kan du kontakta studie- och karriärvägledningen. 

Vidareutbildning

En ämneslärarexamen ger behörighet att läsa vidare på flera utbildningar på avancerad nivå till exempel inom pedagogiskt arbete.