Behörighetsgivande program för internationella akademiker: svenska som andraspråk, samhällskunskap och engelska

Hus
Borås
kalender
90 förutbildningspoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Inställt
Anmälningsinformation

I denna intensivutbildning studerar du det svenska och engelska språket genom att hålla muntliga presentationer och delta muntligt på seminarier, läsa, lyssna och skriva olika texter inom det akademiska språket. Du får också undervisning i språkstrukturer och uttalsträning. Du kommer också läsa och diskutera svensk skönlitteratur. I samhällskunskap kommer du studera ämnen som exempelvis demokrati, politik och svenskt arbetsliv.

Förutom undervisning i svenska och engelska samt samhällskunskap får du vägledning och kartläggning av din utbildning och/eller yrkeserfarenhet.

Programmets struktur ser ut så här:

Termin 1
Svenska språket i högre utbildning 1 (15 fup)
Svenska språket i svensk litteratur 1 (5 fup)
Svenska språket i ett hållbart samhälls- och yrkesliv 1 (10 fup)

Termin 2
Svenska språket i högre utbildning 2 (15 fup)
Svenska språket i svensk litteratur 2 (5 fup)
Svenska språket i ett hållbart samhälls- och yrkesliv 2 (10 fup)

Termin 3
Engelska 5 (15 fup)
Engelska 6 (15 fup)

Utbildningen är på förberedande nivå och kan inte ingå i en högskoleexamen.

Efter avslutad och godkänd utbildning får du behörighet motsvarande Svenska som andraspråk 3, Samhällskunskap 1b och Engelska 6 vilket krävs för att studera på en svensk högskola eller universitet.

Prövning i engelska görs 21 maj (lör) alternativt 16 aug (tis) kl 9.00 – 15.00 i L205 vid Högskolan i Borås. Kontakta programansvariga Josefin Lindell-Sjögren eller Emma Almingefeldt för anmälan samt vid frågor.

Hus
Borås
kalender
90 förutbildningspoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Inställt
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.