Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, distansutbildning

Hus
Ortsoberoende
kalender
210 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Genom utbildningen får du kunskaper i förskoledidaktik och ämnesdidaktik som krävs för undervisning och lärande inom det förskolepedagogiska området. Du får bland annat kunskaper och fördjupade teoretiska perspektiv om barns kommunikation och språkutveckling, samt om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning. Utbildningen ger dig ytterligare kunskap kring förskolans värdegrund och uppdrag samt perspektiv på hur omsorg, utveckling och lärande kan bilda en helhet i förskolan.

I vår förskollärarutbildning betonas vikten av integrationen mellan ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier. Vi lyfter också de estetiska uttrycksformernas och lekens betydelse i förskola och förskoleklass. Alla utbildningar vid Högskolan i Borås har också en profil mot hållbar utveckling och informationssökningskompetens.

Utbildningen till förskollärare för pedagogiskt verksamma ges främst på distans, vilket innebär att mycket av undervisningen sker via inspelade föreläsningar, seminarier och handledning online via en lärplattform. Varje termin förväntas du som student medverka på ett mindre antal obligatoriska kurstillfällen på campus. Antalet tillfällen varierar mellan terminerna och meddelas studenterna i god tid före terminsstart. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen genomförs på den egna arbetsplatsen eller på anvisad arbetsplats. Du genomför din utbildning parallellt med att du arbetar vidare inom pedagogisk verksamhet. Vissa delar av undervisningen kan ges även i juni och augusti.

Validering
Under den inledande delen av utbildningen genomgår du som student en valideringsprocess som syftar till att kartlägga din reella kompetens som kommer att vara utgångspunkt för dina fortsatta studier. Det innebär att din reella kompetens kommer att vara avgörande för vilka kursmål du behöver examineras på. Detta synliggörs i en individuell studieplan för studier och examination.

Behörighet
För att bli antagen på utbildningen krävs att du har minst fem års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan efter 1 juli 1998 på minst halvtid, varav två år ska vara sammanhängande. Du behöver också ha en pågående anställning i förskolan.

Arbetsmarknad

Efter avlagd förskollärarexamen arbetar du i förskola.

Hus
Ortsoberoende
kalender
210 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Att kombinera utbildning med arbete var fantastiskt. Jag kunde använda min nya kunskap i barngrupperna direkt och pröva de tips och råd jag fick omgående.

Gunilla, tidigare student
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.