Internationell Handel och IT

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Mer informerade konsumenter och en alltmer global marknad ger upphov till nya utmaningar vid marknadsföring av varor och tjänster. Framtidens affärsmöjligheter kommer bl.a. bygga mycket på organisationers och företags förmåga att utnyttja olika digitala verktyg (t.ex. affärssystem, databaser och sociala medier), framförallt på den internationella marknaden. Utbildningen i internationell handel och IT kommer förbereda dig på att ta dig an dessa utmaningar.

Under utbildningen får du kunskaper inom marknadsföring och ledarskap, kombinerat med studier i hur IT-baserade informationssystem designas och används för att stödja och utveckla företags affärer, (vilket är en central angelägenhet för alla handelsföretag.)

Utbildningen är framtagen tillsammans med regionens näringsliv vilket gör att den har nära koppling till branschen och du kommer få besöka företag och få träffa flera gästföreläsare under din utbildning. Det sista året omfattar en praktikkurs, där du som student får möjlighet att knyta an till ett handelsföretag. Här får du fördjupa dig i hur olika digitala verktyg kan användas för att stödja marknadsföring och försäljning av olika varor och tjänster.

Under utbildningen finns det även möjlighet till utlandsstudier. Högskolan har etablerade relationer med universitet och högskolor i bland annat Tyskland, Skottland, Thailand, Rwanda, Brasilien, Indonesien, Mexiko med flera. Ambitionen är att utbilda marknadsförare och affärsutvecklare som är väl rustade för att arbeta med global handel.

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknad
Arbetsmarknad: Utbildningen förbereder dig främst för att arbeta med marknadsföring och digitala affärer på en global marknad med stöd av IT–teknologi, men du kan även arbeta i andra befattningar där företagsekonomikunskaper behöver kombineras med kunskap om olika digitala verktyg för kommunikation, datainsamling och dataanalys exempelvis:
Ekonom
Systemutvecklare/applikationsspecialist
Banktjänsteman
ERP utvecklare
Digital marknadsförare
Business Intelligence Analyst
Och efter några års erfarenhets som exempelvis:
IT-chef
Ekonomichef

Hus
Borås
kalender
180 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.