Unik utbildning som förbereder dig för en internationellt växande bransch

Internationell Handel och IT

180 hp
HöstTermin 2023
Heltid 100%, Dag
Borås

Mer informerade konsumenter och en global marknad innebär ett större behov av träffsäker och relevant marknadsföring av varor och tjänster. Framtidens affärsmöjligheter bygger på organisationers och företags förmåga att utnyttja olika digitala verktyg på en internationell marknad. Det handlar om affärssystem, databaser, sociala medier och mycket mer. Utbildningen i Internationell Handel och IT kommer förbereda dig på att ta dig an dessa utmaningar - både genom att förstå systemens användningsområden men också genom programmering och utveckling.

Utbildningen ger dig kunskaper inom marknadsföring och ledarskap, kombinerat med studier i hur IT-baserade informationssystem designas och används för att stödja och utveckla företagens affärer. Något som inte bara är efterfrågat utan en central del i företags affärsstrategier och utvecklingsarbete.

Utbildningen är framtagen tillsammans med näringslivet vilket gör att den har nära koppling till branschen och du kommer besöka företag och träffa flera gästföreläsare under din utbildning. Programmets sista år omfattar en praktikkurs, där du får möjlighet att lära känna och knyta an till ett handelsföretag. Här får du fördjupa dig i hur olika digitala verktyg kan användas för att stödja marknadsföring och försäljning av olika varor och tjänster, och dessutom bidra med dina kunskaper direkt till företaget.

Under utbildningen finns det även möjlighet till utlandsstudier. Högskolan har etablerade relationer med universitet och högskolor i bland annat Tyskland, Skottland, Thailand, Rwanda, Brasilien, Indonesien, Mexiko med flera. Ambitionen är att utbilda marknadsförare och affärsutvecklare som är väl rustade för att arbeta med global handel.