Fördjupa dig inom
mode- och textildesign

Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign, Inriktning Modedesign

Hus
Borås
kalender
120 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-03-01
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Verkstäderna vid Textilhögskolan är mycket välutrustade, och de är bemannade av ytterst kompetenta personer med lång erfarenhet av textil produktion. Här arbetar studenterna så självständigt som möjligt och under utbildningens första termin ges bland annat valbara introduktionskurser till hur utrustningen hanteras.

Studenterna söker till denna utbildning med ett individuellt projekt, och därefter jobbar de med att utveckla samma projekt under hela studietiden. Utbildningen lägger stor vikt vid det konstnärliga arbetet och såväl lärare som handledare och tekniker uppmuntrar experimenterande, undersökande arbeta och att tänja på gränser för att utveckla det textila området.

Under halva det sista året görs ett examensarbete och därefter finns det tre val inför resten av läsåret: att vidareutveckla examensarbetet, att gå en forskningsförberedande kurs eller att göra praktik. Eftersom Boråstrakten är en textilregion finns det goda möjligheter till samarbete och praktik på företag i närheten, men många studenter söker sig praktik på företag och modehus runt om i Europa.

Hela utbildningen är forskningsanknuten och studenterna får ta del av aktuell forskning inom området. Flertalet av föreläsningarna och de workshops som ingår i utbildningen leds av forskare och forskarstuderande som är knutna till Textilhögskolan. I sina projekt och analyser förhåller studenterna sig till aktuell forskning och vad som kan utveckla området.

Eftersom Borås är en relativt liten stad är det många av studenterna som flyttar dit tillfälligt för att gå utbildningen. Detta ger extra bra möjligheter till att skapa en god sammanhållning mellan kurskamraterna, vilket också kan stimulera det kreativa arbetet.

Efter utbildningen är det många som går vidare till anställning på stora och små modeföretag i både Sverige och övriga världen, medan andra startar egen frilansverksamhet. Andra fortsätter med en egen forskarutbildning.

Master Programme in Textile and Fashion Design har två specialiseringar: antingen Textile eller Fashion Design

Se Textilhögskolans labb: www.hb.se/Textilhogskolan/Om-Textilhogskolan/Miljoer-och-resurser/

Utlandsstudier

Det här programmet innehåller möjlighet till utlandsstudier.

Arbetsmarknad

Med en konstnärlig master i mode- och textildesign med inriktning mot modedesign eller textildesign får du fördjupade kunskaper och kompetens inom respektive områden. Du har efter utbildningen möjlighet att arbeta som designer mot industrin, som anställd eller som frilansande designer, eller i tvärdisciplinära samarbetsprojekt i ett bredare perspektiv, både nationellt och internationellt.

Hus
Borås
kalender
120 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-03-01
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.