Med fokus på digitalisering

Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster

Hus
Borås, Distans
kalender
120 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Programmet är tvärvetenskapligt och ger dig möjlighet att fördjupa dig i olika delar av ”det digitala”. Utbildningen täcker in stora delar av området digitalisering och ger dig kunskaper för olika arbeten inom ett snabbt ett växande och mycket spännande fält, både inom biblioteksvärlden och i andra branscher.

Programmet är tvärvetenskapligt och förenar två utbildningsspår: (1) utveckling av konkreta färdigheter med avseende på digitala verktyg och digital information samt (2) utveckling av färdigheter att analysera och utvärdera digitala bibliotek och digitalisering.

Under första terminen introduceras studenterna till digitala verktyg genom två 7,5hp-kurser i informationsinhämtning och digitala teknologier, samt en 15hp-kurs om utveckling och ledning av digitala bibliotek.

Under andra terminen introduceras även användarperspektivet medan tredje terminen fokuserar på datorvetenskapliga och forskningsmetodologiska kunskaper. Programmet avslutas med en uppsatskurs under fjärde terminen och avslutas i ett slutseminarium på plats i Borås.

Internationell profil

Programmet har en internationell profil och all undervisning sker på engelska. Du får möjligheter att bygga upp ett internationellt kontaktnät med övriga studenter men även med organisationer inom iSchools där Bibliotekshögskolan är medlem. Högskolan i Borås är medlem i iSchools-nätverket, något som ger möjligheter att bygga upp ett internationellt kontaktnät. Examen är internationellt ackrediterad och utbildningen är på engelska, något som är attraktivt för arbetsgivare både inom och utanför Sverige

En masterexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap ger kunskaper för att kunna arbeta inom alla delar av bibliotekssektorn både i Sverige och internationellt. Med inriktningen mot digitala bibliotek och informationstjänster får du förståelse för och kunskaper inom ett snabbt växande område och har förutsättningar för att arbeta både i Sverige och internationellt.

Arbetsmarknad

Kunskaper och erfarenhet av digitala verktyg och informationstyper är mycket efterfrågade i många verksamheter. Tidigare studenter har fått arbete vid bibliotek i Sverige, men även på bibliotek i andra delar av världen, eller arbetar för internationella myndigheter. Efter examen kan du också fortsätta med forskarutbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap eller relaterade discipliner. Sammanfattningsvis ger utbildningen dig en hel del flexibilitet på arbetsmarknaden.

Hus
Borås, Distans
kalender
120 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Jag håller definitivt utkik efter spännande doktorandtjänster som kan passa mig, men just nu vill jag gärna vara ute i verksamhet ett tag och skaffa mig värdefulla erfarenheter. I framtiden kan jag också tänka mig att jobba mer strategiskt med utveckling av skolbibliotek.

Jonna, tidigare student
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.