Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster

120 högskolepoäng, Heltid 100%, Distans, Borås

Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling

Programinformation

Innehåll

Förkunskapskrav och urval

Utbildningsplan

Arbetsmarknad

Kontakt

Kan vi hjälpa dig?