Med fokus på digitalisering

Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster

Hus
Borås, Distans
kalender
120 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation

Programmet är tvärvetenskapligt och förenar två utbildningsspår: (1) utveckling av konkreta färdigheter med avseende på digitala verktyg och digital information samt (2) utveckling av färdigheter att analysera och utvärdera digitala bibliotek och digitalisering.

Under första terminen introduceras studenterna till digitala verktyg genom två 7,5hp-kurser i informationsinhämtning och digitala teknologier, samt en 15hp-kurs om utveckling och ledning av digitala bibliotek.

Under andra terminen introduceras även användarperspektivet medan tredje terminen fokuserar på datorvetenskapliga och forskningsmetodologiska kunskaper. Programmet avslutas med en uppsatskurs under fjärde terminen och avslutas i ett slutseminarium på plats i Borås.

Programmet har en internationell profil och all undervisning sker på engelska. Du får möjligheter att bygga upp ett internationellt kontaktnät med övriga studenter men även med organisationer inom iSchools där Bibliotekshögskolan är medlem. Högskolan i Borås är medlem i iSchools-nätverket, något som ger möjligheter att bygga upp ett internationellt kontaktnät. Examen är internationellt ackrediterad och utbildningen är på engelska, något som är attraktivt för arbetsgivare både inom och utanför Sverige

En masterexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap ger kunskaper för att kunna arbeta inom alla delar av bibliotekssektorn både i Sverige och internationellt. Med inriktningen mot digitala bibliotek och informationstjänster får du förståelse för och kunskaper inom ett snabbt växande område och har förutsättningar för att arbeta både i Sverige och internationellt.

Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling

Vi förbereder dig för att kunna möta dagens samhällsutmaningar, dels i dina framtida professioner och dels som samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen. Denna utbildning innehåller kurs som är diplomerad inom hållbar utveckling. Det innebär att kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säkerställer att hållbar utveckling är tydligt sammankopplat med kursplaner och examinationsmoment. Läs mer om hållbar utveckling inom utbildningen.

Arbetsmarknad

Kunskaper och erfarenhet av digitala verktyg och informationstyper är mycket efterfrågade i många verksamheter. Tidigare studenter har fått arbete vid bibliotek i Sverige, men även på bibliotek i andra delar av världen, eller arbetar för internationella myndigheter. Efter examen kan du också fortsätta med forskarutbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap eller relaterade discipliner. Sammanfattningsvis ger utbildningen dig en hel del flexibilitet på arbetsmarknaden.

Hus
Borås, Distans
kalender
120 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan ej öppnat
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.