Kombinera marknadsföring
och ledarskap med
datamining och e-business

Masterprogram i management av digital handel

Handelsnäringen är en viktig del av det svenska näringslivet, samhället och arbetsmarknaden. Handeln har alltid varit en föränderlig bransch med nya utmaningar som resulterat i modifierade affärsmodeller och handelsformer. Nya tekniker och innovationer ändrar ständigt var, när och hur varor och tjänster köps. För handelsföretag är det viktigt att identifiera och ta vara på de nya möjligheter som uppstår.

I programmet kombineras traditionella företagsekonomiska ämnen som marknadsföring och ledarskap med studier i datamining och e-business vilka blivit en central angelägenhet för handelsföretagen. Efter avklarad utbildning kommer du kunna vara med och ta fram nya affärsmodeller och arbetssätt för att följa utvecklingen, eller kanske till och med leda den.

Kunskapsområdet digital handel har stark koppling till regionens företag i allmänhet och distanssäljande företag i synnerhet. I Boråsregionen finns en lång tradition av att bedriva handel på distans – på senare tid med hjälp av olika digitala verktyg. Sammantaget sker över 40 % av all e-handel i Sverige via företag och företagslösningar i Boråsregionen. Under din utbildning kommer du på olika sätt komma i kontakt med många av dessa företag.

Arbetsmarknad

Då utbildningen förbereder dig för strategiskt arbete väntar dig ett brett spektra av intressanta yrken (marknadsanalytiker, controller, affärsutvecklare, m.m.) med tydlig karriärväg mot högre befattningar som t.ex. marknadschef, ekonomichef eller VD.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.