Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot avancerad och högteknologisk vård

60 hp
HöstTermin 2023
Deltid 50%, Dag
Borås, Distans

Idag vårdas patienter med hjälp av avancerad och högteknologisk vård både på och utanför sjukhus, som till exempel i patientens eget hem. Vårdandet berör patienter i alla åldrar och med olika sjukdomstillstånd.

Under utbildningen förbereder du dig för att självständigt arbeta, säkerställa och utveckla vårdandet i en allt mer högteknologisk och digitaliserad vårdmiljö. Du utvecklar dina förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

Du fördjupar dina kunskaper gällande patientsäkerhet, riskbedömningar och systematiska analyser för ökad säkerhet i samband med vård och behandling. Du utvecklar även fördjupad kunskap inom vårdinformatik, såsom e-hälsa, avancerad monitorering och bedömning, journalsystem samt artificiell intelligens (AI). Du kommer även att studera och problematisera rådgivning och vårdmöten på distans.

Utbildningen ger en fördjupning av patientperspektivet angående existentiella och etiska problemställningar i samband med avancerad och högteknologisk vård, samt fördjupade kunskaper om vårdmiljöns betydelse för de som erhåller och utför vård.

Under utbildningen får du redskap för att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom det kliniska fältet. Du kommer att möta aktiva forskare och få ta del av ny spännande forskning inom området vårdvetenskap med inriktning mot avancerad och högteknologisk vård.

Utbildningen innehåller ett självständigt examensarbete där du formulerar och studerar en forskningsfråga som utvecklar kunskapsfältet.

Valbara kurser

Utöver obligatoriska kurser och examensarbete ingår valbara kurser (15 högskolepoäng) i utbildningen. Dessa kurser syftar till breddad och fördjupad kunskap i specifika områden inom avancerat vårdande och vård i högteknologiska miljöer, utifrån enskilda studenters specifika önskemål och behov. Valbara kurser erbjuds på Högskolan i Borås men du kan även välja kurser på andra lärosäten i Sverige eller utomlands om kurserna godkänns av programansvarig.

Studietakten är på halvfart och utbildningen sker huvudsakligen på distans, vilket ger dig möjlighet att fortsätta vara kliniskt verksam. Kurser som ingår i masterprogrammet kan ges i samarbete med andra institutioner och lärosäten, nationellt och internationellt. Undervisningen bedrivs på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
Har du frågor under din utbildningstid, kontakta utbildningshandläggare via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - (telefontid varje vardag kl. 10:00–12:00).

För frågor om antagning, kontakta Antagningen.
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen.