Ett utvecklande karriärsteg mot livsviktig spetskunskap

Masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot prehospital och intrahospital akutsjukvård

Hus
Borås, Distans
kalender
60 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-03-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Programmet vänder sig till dig som är specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård eller akutsjukvård, alternativt har en magisterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot akutsjukvård. Genom masterprogrammet får du fördjupade kunskaper för arbete inom prehospital och intrahospital akutsjukvård. Du lär dig mer om exempelvis patientsäkerhet, teamsamverkan, vårdutveckling, patientbedömningar och hur du agerar vid kris och katastrofer.

I utbildningen ingår även forskningsförberedande kurser och du avslutar med ett examensarbete. Efter avslutad utbildning uppnår du en masterexamen i vårdvetenskap med inriktning prehospital och intrahospital akutsjukvård. Programmet ger dig dessutom behörighet att fortsätta med forskarutbildning inom området.

Utbildningen innebär halvtidsstudier under fyra terminer.

Arbetsmarknad

Utbildningen ger en fördjupad och unik spetskompetens för olika befattningar inom prehospital och intrahospital akutsjukvård. Utbildningen skapar också möjlighet till andra karriärvägar inom både civil akutsjukvård och arbete i internationella uppdrag.

Hus
Borås, Distans
kalender
60 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Dag
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-03-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se.
Telefon: 033-435 4012 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.