Som polis skapar du trygghet
för oss människor och det
samhälle vi lever i.

Polisprogrammet

Hus
Borås
kalender
120 högskolepoäng
Tid
Heltid
100%, Dag
Utropstecken
Sista anmälningsdag
Alltid öppen
Anmälningsinformation

Polisprogrammet är en uppdragsutbildning som ges på uppdrag av Polismyndigheten och som omfattar fem terminer. I de två sista terminerna ingår aspiranttjänstgöring om sex månader.

Teoretiska studier varvas med praktik genom övningar, fältstudier och färdighetsträning som i vissa delar ställer krav på fysisk förmåga. Polisutbildningen är problembaserad vilket innebär att du får lära dig att söka kunskap, analysera problem, se orsakssamband, finna lösningar samt fatta beslut och utvärdera dina insatser.

Studierna tar sin utgångspunkt i polisiärt arbete och polisens uppdrag, regelverk samt metoder.I studierna ingår också ämnen så som juridik, kriminologi, vårdvetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete och statsvetenskap. Högskolan i Borås följer den nationella utbildningsplanen, beslutad av Polismyndigheten och som är gemensam för samtliga lärosäten som tillhandahåller Polisprogrammet i Sverige.

Student som godkänts på Polisprogrammet erhåller examensbevis med benämningen polisexamen, detta ger behörighet att söka tillsvidareanställning som polis.

Arbetsmarknad

Alla poliser har sin anställning vid Polismyndigheten. Inom myndigheten finns möjlighet till vidareutbildning för olika typer av polisarbete. Arbetet som polis skiljer sig åt beroende på vilken typ av tjänst man har och var i Sverige man arbetar. Efter utbildning och anställning jobbar de flesta i yttre tjänst eller med att utreda brott. De flesta poliser arbetar hela sin karriär i yttre tjänst eller med att utreda brott, men det finns också många andra tjänster och cirka 80 olika funktioner. Utöver olika chefs- och befälsroller kan man till exempel arbeta som spanare, brottsoffersamordnare, områdespolis, ingripandepolis, kommunpolis, sjöpolis, insatspolis, polis i utlandstjänst, kriminaltekniker, hundförare, polisryttare, bombtekniker och mycket mer. Läs mer på https://polisen.se/om-polisen/bli-polis/polisyrket/

Hus
Borås
kalender
120 högskolepoäng
Tid
Heltid
100%, Dag
Utropstecken
Sista anmälningsdag
Alltid öppen
Anmälningsinformation

Min tid vid högskolan var väldigt bra! Framför allt uppskattar jag att vi som studenter fick vara med och påverka utbildningen i stor utsträckning.

Viktor, student, Polisprogrammet
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för polisiärt arbete.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: polisutbildning@hb.se.
Telefon: 033-435 401o - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.