Förbereder dig inför din drömutbildning

Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning

Hus
Borås
kalender
60 förutbildningspoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

I basåret ingår Fysik, 15 veckor, Kemi, 5 alternativt 10 veckor, Matematik, 15 alternativt 20 veckor.

Basåret ger motsvarande Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c (Matematiken börjar med Matematik Bas 1).

Under sista studieperioden kan du välja mellan Matematik Bas 4 eller Kemi Bas 2.

Undervisningsform

  • Föreläsningar och räkneövningar
  • Självständigt arbete, individuellt eller i grupp, vid övningar, laborationer och projektarbeten

 

Varje vecka motsvarar ca 40 timmars arbete, varav hälften är lärarledda aktiviteter som föreläsningar, räkneövningar och laborationer. Under vissa moment, t.ex. laborationer och studiebesök, är närvaro obligatorisk.

Garantiplats
Efter avslutat och godkänt basår ges garantiplats (25 platser) till Textilingenjörsutbildning, 180 hp, på Textilhögskolan.

Hus
Borås
kalender
60 förutbildningspoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-04-19
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Det finns mycket bra med basåret, men det bästa är nog att du kommer igång med studierna innan din kommande utbildning. Jag hade själv inte studerat på några år innan jag började på basåret och för mig var det skönt att jag efter basåret var förberedd på vad som väntade med de fortsatta studierna.

Emelie, student
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.