Förbereder dig inför din drömutbildning

Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning

Hus
Borås
kalender
60 förutbildningspoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
Inställt
Anmälningsinformation

Tekniskt basår för sökande till textilingenjörsutbildning är inställd. Utbildningen ingår nu i Tekniskt basår. Utbildningen omfattar ett års studier och ger dig behörighet i matematik, fysik och kemi. Med ett godkänt tekniskt basår får du dessutom en garantiplats till någon av ingenjörsutbildningarna vid Högskolan i Borås. Läs mer om utbildningen Tekniskt basår.

I basåret ingår Fysik, 15 veckor, Kemi, 5 alternativt 10 veckor, Matematik, 15 alternativt 20 veckor.

Basåret ger motsvarande Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c (Matematiken börjar med Matematik Bas 1).

Under sista studieperioden kan du välja mellan Matematik Bas 4 eller Kemi Bas 2.

Undervisningsform

  • Föreläsningar och räkneövningar
  • Självständigt arbete, individuellt eller i grupp, vid övningar, laborationer och projektarbeten

 

Varje vecka motsvarar ca 40 timmars arbete, varav hälften är lärarledda aktiviteter som föreläsningar, räkneövningar och laborationer. Under vissa moment, t.ex. laborationer och studiebesök, är närvaro obligatorisk.

Garantiplats
Efter avslutat och godkänt basår ges garantiplats (25 platser) till Textilingenjörsutbildning, 180 hp, på Textilhögskolan.