Förbereder dig inför din drömutbildning

Tekniskt Basår

I basåret ingår Fysik, 15 veckor, Kemi, 5 alternativt 10 veckor, Matematik, 15 alternativt 20 veckor (Matematiken börjar med Matematik Bas 1).
Basåret ger motsvarande Fysik 2, Kemi 1 och Matematik 3c.
Under sista studieperioden kan du välja mellan Matematik Bas 4 eller Kemi Bas 2.

Undervisningen består av:

  • föreläsningar och räkneövningar
  • självständigt arbete, individuellt eller i grupp, vid övningar, laborationer och projektarbeten

Varje vecka motsvarar ca 40 timmars arbete, varav hälften är lärarledda aktiviteter som föreläsningar, räkneövningar och laborationer. Under vissa moment, t.ex. laborationer och studiebesök, är närvaro obligatorisk.

Garantiplats till högskoleingenjörsutbildning
Efter avslutat och godkänt basår ges garantiplats till någon av ingenjörsutbildningarna på Högskolan i Borås (gäller dock ej textilingenjörsutbildningen).