Förbereder dig inför din drömutbildning

Tekniskt Basår

Hus
Borås
kalender
60 förutbildningspoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

I basåret ingår Fysik, 15 veckor, Kemi, 5 alternativt 10 veckor, Matematik, 15 alternativt 20 veckor. Matematiken börjar med Matematik Bas 1 vilket motsvarar gymnasieskolans Matematik 1c. Fysiken ger behörighet motsvarande gymnasieskolans Fysik 2 och kemi ger behörighet motsvarande Kemi 2. Under sista studieperioden kan du välja mellan Matematik Bas 4 och Kemi Bas 2.

Undervisningen består av:

  • föreläsningar och räkneövningar
  • självständigt arbete, individuellt eller i grupp, vid övningar, laborationer och projektarbeten

Studietakten är avsatt och motsvarar ca 40 timmars arbete, varav hälften är lärarledda aktiviteter som föreläsningar, räkneövningar och laborationer. Under vissa moment, t.ex. laborationer och studiebesök är närvaro obligatorisk.

Garantiplats till högskoleingenjörsutbildning

Efter avslutat och godkänt basår ges garantiplats till någon av Högskolan i Borås ingenjörsutbildningar inklusive textilingenjörsutbildningen samt Affärsutvecklarprogrammet bygg.

*Godkänt tekniskt basår räknas då Matematik Bas 1, Matematik Bas 2, Matematik Bas 3, Fysik Bas 1, Fysik Bas 2 och Kemi Bas 1 är godkända.